வகை - ஆஸ்திரியா பயணச் செய்திகள்

ஆஸ்திரியா, அதிகாரப்பூர்வமாக ஆஸ்திரியா குடியரசு, மத்திய ஐரோப்பாவில் ஒன்பது கூட்டாட்சி மாநிலங்களைக் கொண்ட ஒரு பூட்டப்பட்ட நாடு, அவற்றில் ஒன்று வியன்னா, ஆஸ்திரியாவின் தலைநகரம் மற்றும் அதன் மிகப்பெரிய நகரம். ஆஸ்திரியா 83,879 கிமீ² பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் கிட்டத்தட்ட 9 மில்லியன் மக்களைக் கொண்டுள்ளது.

லுஃப்தான்சா குழுமம் வலுவான 2021 தேவை வளர்ச்சிக்கு பின்னர் தயாராகிறது ...

பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் ஆகியவை விமானப் பயணத்திற்கான தனித்துவமான வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தன