வகை - எத்தியோப்பியா பயணச் செய்திகள்

எத்தியோப்பியா, ஆபிரிக்காவின் கொம்பில், கிரேட் பிளவு பள்ளத்தாக்கால் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு முரட்டுத்தனமான, நிலப்பரப்புள்ள நாடு. 3 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகளுடன், இது பண்டைய கலாச்சாரத்தின் இடம். அதன் முக்கியமான தளங்களில் லலிபெலா 12 முதல் 13 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்து அதன் பாறை வெட்டப்பட்ட கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுடன் உள்ளது. அக்ஸம் என்பது ஒரு பழங்கால நகரத்தின் இடிபாடுகள், சதுரங்கள், கல்லறைகள், அரண்மனைகள் மற்றும் அவரின் லேடி மேரி ஆஃப் சீயோன் தேவாலயம்.

எத்தியோப்பியன் ஆன்-டைம் செயல்திறன் தொழில் சராசரியை விட அதிகமாக உள்ளது

எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் குழு அனைத்து உலகளாவிய விமானப் புறப்பாடுகளின் 91% சரியான நேர செயல்திறனை எட்டியுள்ளது

எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் சோதனைக்கு IATA டிராவல் பாஸ்

IATA டிராவல் பாஸ் என்பது டிஜிட்டல் பயண மொபைல் பயன்பாடாகும், இது சோதனை அல்லது தடுப்பூசியில் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது ...