வகை - எல் சால்வடார் பயணச் செய்தி

பார்வையாளர்களுக்கு எல் சால்வடார் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். எல் சால்வடோர், அதிகாரப்பூர்வமாக எல் சால்வடார் குடியரசு, மத்திய அமெரிக்காவின் மிகச்சிறிய மற்றும் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு. இது வடகிழக்கில் ஹோண்டுராஸால், வடமேற்கில் குவாத்தமாலாவிலும், தெற்கே பசிபிக் பெருங்கடலிலும் எல்லையாக உள்ளது. எல் சால்வடாரின் தலைநகரம் மற்றும் மிகப்பெரிய நகரம் சான் சால்வடோர் ஆகும்.

எல் சால்வடாரை உருவாக்கி இயக்க முனிச் விமான நிலைய சர்வதேசம் ...

ஜெர்மனியை தளமாகக் கொண்ட விமான நிலைய மேலாண்மை மற்றும் ஆலோசனை நிறுவனமான மியூனிக் விமான நிலைய சர்வதேசம் (MAI), மற்றும் ...