வகை - கானா பயணச் செய்தி

பார்வையாளர்களுக்கான கானா பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். கானா, அதிகாரப்பூர்வமாக கானா குடியரசு, மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் துணைப் பகுதியில் கினியா வளைகுடா மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள ஒரு நாடு.