வகை - சாம்பியா பயணச் செய்திகள்

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான சாம்பியா பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சாம்பியா குறித்த சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சாம்பியாவில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். லுசாக்கா பயணத் தகவல்

சாம்பியாவின் சுற்றுலா மற்றும் கலை அமைச்சகத்திற்கு இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டது மற்றும் ...

சாம்பியாவின் சுற்றுலா மற்றும் கலை அமைச்சகம் (MoTA) இதை செயல்படுத்தும் மூலோபாயத்திற்கு தயாராகி வருகிறது ...