வகை - சுவிட்சர்லாந்து பயணச் செய்திகள்

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான சுவிட்சர்லாந்து பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சுவிட்சர்லாந்தின் சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சுவிட்சர்லாந்தில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். சூரிச் பயணத் தகவல். சுவிட்சர்லாந்து ஒரு மலை மத்திய ஐரோப்பிய நாடு, ஏராளமான ஏரிகள், கிராமங்கள் மற்றும் ஆல்ப்ஸின் உயரமான சிகரங்கள் உள்ளன. அதன் நகரங்களில் இடைக்கால காலாண்டுகள் உள்ளன, மூலதன பெர்னின் ஜிட்க்லாக் கடிகார கோபுரம் மற்றும் லூசெர்னின் மர சேப்பல் பாலம் போன்ற அடையாளங்கள் உள்ளன. ஸ்கை ரிசார்ட்ஸ் மற்றும் ஹைகிங் பாதைகளுக்கு நாடு பெயர் பெற்றது. வங்கி மற்றும் நிதி முக்கிய தொழில்கள், மற்றும் சுவிஸ் கடிகாரங்கள் மற்றும் சாக்லேட் உலக புகழ்பெற்றவை.

லுஃப்தான்சா குழுமம் வலுவான 2021 தேவை வளர்ச்சிக்கு பின்னர் தயாராகிறது ...

பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் ஆகியவை விமானப் பயணத்திற்கான தனித்துவமான வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தன