வகை - பங்களாதேஷ் பயணச் செய்திகள்

வங்காள விரிகுடாவில் இந்தியாவின் கிழக்கே பங்களாதேஷ், தெற்காசிய நாடு, பசுமையான பசுமை மற்றும் பல நீர்வழிகளால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பத்மா (கங்கை), மேக்னா மற்றும் ஜமுனா நதிகள் வளமான சமவெளிகளை உருவாக்குகின்றன, மேலும் படகில் பயணம் செய்வது பொதுவானது. தெற்கு கடற்கரையில், கிழக்கு இந்தியாவுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட பிரம்மாண்டமான சதுப்புநில காடு சுந்தர்பன்ஸ், அரச வங்காள புலி உள்ளது.

அடுத்த COVID பாதிக்கப்பட்ட பங்களாதேஷ் அனைத்து சர்வதேசத்தையும் இடைநிறுத்துகிறது ...

சுமார் 500 சர்வதேச விமானங்களின் செயல்பாட்டை பங்களாதேஷின் சிவில் ஏவியேஷன் ஆணையம் நிறுத்தியுள்ளது ...