வகை - பின்லாந்து பயணச் செய்திகள்

பின்லாந்து ஸ்வீடன், நோர்வே மற்றும் ரஷ்யாவின் எல்லையில் உள்ள ஒரு வடக்கு ஐரோப்பிய நாடு. அதன் தலைநகரான ஹெல்சின்கி பால்டிக் கடலில் ஒரு தீபகற்பம் மற்றும் சுற்றியுள்ள தீவுகளை ஆக்கிரமித்துள்ளது. ஹெல்சின்கி 18 ஆம் நூற்றாண்டின் கடல் கோட்டையான சுமோமிலின்னா, நாகரீக வடிவமைப்பு மாவட்டம் மற்றும் மாறுபட்ட அருங்காட்சியகங்களின் தாயகமாகும். நாட்டின் விளக்குகள் நாட்டின் ஆர்க்டிக் லாப்லாண்ட் மாகாணத்திலிருந்து காணப்படுகின்றன, இது தேசிய பூங்காக்கள் மற்றும் ஸ்கை ரிசார்ட்டுகளுடன் கூடிய பரந்த வனப்பகுதியாகும்.

ரஷ்யா நான்கு நாடுகளுடன் பயணிகள் விமானங்களை மீண்டும் தொடங்குகிறது

கத்தார், இந்தியா, வியட்நாம் மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளுடன் ரஷ்யா மீண்டும் விமான சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது