வகை - பிரேசில் பயணச் செய்தி

பார்வையாளர்களுக்கான பிரேசில் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பிரேசில், அதிகாரப்பூர்வமாக பிரேசில் கூட்டமைப்பு குடியரசு, தென் அமெரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா இரண்டிலும் மிகப்பெரிய நாடு. 8.5 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் மற்றும் 208 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுடன், பிரேசில் பரப்பளவில் உலகின் ஐந்தாவது பெரிய நாடாகவும், ஆறாவது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாகவும் உள்ளது.

டெல்டா மற்றும் லாட்டாம் பிரேசில் கூட்டு முயற்சிகளுக்கு இறுதி ஒப்புதல் பெறுகின்றன ...

இந்த தீர்ப்பு பயணிகளுக்கான இந்த வகை ஒப்பந்தத்தின் நன்மைகளை வலுப்படுத்துகிறது மற்றும் எங்களுக்கு உதவுகிறது ...