வகை - பெல்ஜியம் பயணச் செய்திகள்

மேற்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு நாடான பெல்ஜியம் இடைக்கால நகரங்கள், மறுமலர்ச்சி கட்டிடக்கலை மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் நேட்டோவின் தலைமையகமாக அறியப்படுகிறது. வடக்கில் டச்சு மொழி பேசும் ஃப்ளாண்டர்ஸ், தெற்கே பிரெஞ்சு மொழி பேசும் வலோனியா மற்றும் கிழக்கில் ஜெர்மன் பேசும் சமூகம் உள்ளிட்ட தனித்துவமான பகுதிகள் இந்த நாட்டில் உள்ளன. இருமொழி தலைநகரான பிரஸ்ஸல்ஸில் கிராண்ட்-பிளேஸ் மற்றும் நேர்த்தியான ஆர்ட்-நோவியோ கட்டிடங்களில் அலங்கரிக்கப்பட்ட கில்ட்ஹால்கள் உள்ளன.

தடுப்பூசி போட்ட பயணிகளுக்கான டிஜிட்டல் பசுமை சான்றிதழை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வெளியிட்டது ...

சான்றிதழ்கள் தற்காலிகமானவை என்றும் அவை ரத்து செய்யப்படும் என்றும் ஐரோப்பிய ஆணையம் வலியுறுத்தியது ...