வகை - போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா பயணச் செய்திகள்

பார்வையாளர்களுக்கான போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவில் பால்கன் தீபகற்பத்தில் உள்ள ஒரு நாடு போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா. அதன் கிராமப்புறம் இடைக்கால கிராமங்கள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் மற்றும் பிளாக் டைனரிக் ஆல்ப்ஸ் ஆகியவற்றின் தாயகமாகும். தேசிய தலைநகர் சரேஜெவோ 16 ஆம் நூற்றாண்டின் காசி ஹுஸ்ரெவ்-பே மசூதி போன்ற அடையாளங்களுடன் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட பழைய காலாண்டான ப š ரஜிஜாவைக் கொண்டுள்ளது. ஒட்டோமான் கால லத்தீன் பாலம் என்பது முதலாம் உலகப் போரைத் தூண்டிய பேராயர் ஃபிரான்ஸ் பெர்டினாண்டின் படுகொலை செய்யப்பட்ட இடமாகும்.

ஜெயண்ட் குரோஷிய காவல்துறையினரால் நன்கு பாதுகாக்கப்படுகிறது: ஒரு ஐரோப்பிய அனுபவம்

பீட்டர் டார்லோ ஒரு பயண மற்றும் சுற்றுலா பாதுகாப்பு நிபுணர் மற்றும் இந்த அறிக்கையை ஐரோப்பாவிலிருந்து அனுப்பியுள்ளார். நேற்று நான் ...