வகை - மெக்சிகோ பயணச் செய்தி

பார்வையாளர்களுக்கான மெக்சிகோ பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். மெக்ஸிகோ, அதிகாரப்பூர்வமாக ஐக்கிய மெக்ஸிகன் நாடுகள், வட அமெரிக்காவின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு நாடு. இது வடக்கே அமெரிக்காவால் எல்லையாக உள்ளது; பசிபிக் பெருங்கடலால் தெற்கு மற்றும் மேற்கில்; குவாத்தமாலா, பெலிஸ் மற்றும் கரீபியன் கடல் ஆகியவற்றால் தென்கிழக்கில்; மெக்ஸிகோ வளைகுடாவால் கிழக்கே.