வகை - வியட்நாம் பயணச் செய்திகள்

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான வியட்நாம் பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். வியட்நாமில் சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். வியட்நாமில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். ஹனோய் பயணத் தகவல்

LUX Chongzuo, Guangxi திறக்கப் போகிறது

கம்பீரமான கார்ட் அமைப்புகளின் அதிர்ச்சியூட்டும் காட்சியுடன் பசுமையான வெப்பமண்டல தோட்டங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது ...