வகை - அருபா பயணச் செய்தி

அருபா என்பது தெற்கு கரீபியன் கடலில் உள்ள நெதர்லாந்து இராச்சியத்தின் ஒரு தீவு மற்றும் ஒரு அங்கமாகும், இது லெஸ்ஸர் அண்டில்லஸின் பிரதான பகுதியிலிருந்து 1,000 கிலோமீட்டர் மேற்கிலும், வெனிசுலா கடற்கரைக்கு வடக்கே 29 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.