வகை - ஈஸ்வதினி பயணச் செய்திகள்

முன்னர் ஸ்வாசிலாந்து பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள் என அழைக்கப்பட்ட ஈஸ்வதினி இராச்சியம் பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கானது. ஸ்வாசிலாந்தில் சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். முன்னர் சுவாசிலாந்தில் உள்ள ஈஸ்வதினியில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல்கள், ரிசார்ட்ஸ், இடங்கள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். Mbabane பயண தகவல். தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு சிறிய, நிலப்பரப்புள்ள முடியாட்சி ஸ்வாசிலாந்து, அதன் வனப்பகுதி இருப்புக்களுக்கும், பாரம்பரிய ஸ்வாசி கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் பண்டிகைகளுக்கும் பெயர் பெற்றது. மொசாம்பிக் உடனான அதன் வடகிழக்கு எல்லையைக் குறிக்கும் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா வரை நீண்டுள்ளது, லெபோம்போ மலைகள் மலாவுலா நேச்சர் ரிசர்வ் பல மலையேற்றப் பாதைகளுக்கு ஒரு பின்னணியாகும். அருகிலுள்ள ஹிலேன் ராயல் தேசிய பூங்கா சிங்கங்கள், நீர்யானை மற்றும் யானைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வனவிலங்குகளின் தாயகமாகும்.

பயணத்தை மீண்டும் உருவாக்குதல்: அமைச்சர்கள், சுற்றுலாத் தலைவர்களிடமிருந்து கேட்டு கேளுங்கள் ...

இந்தோனேசியாவும் ஈஸ்வதினியும் முன்னாள் UNWTO பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தலைவர்களுடன் சேர்ந்து முன்னிலை வகிக்கின்றனர் ...