வகை - ஈரான் பயணச் செய்திகள்

பார்வையாளர்களுக்கான ஈரான் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பெர்சியா என்றும் அழைக்கப்படும் ஈரான் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமாக இஸ்லாமிய குடியரசு ஈரான் மேற்கு ஆசியாவில் உள்ள ஒரு நாடு. 82 மில்லியன் மக்களுடன், ஈரான் உலகின் 18 வது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாகும். இதன் பிரதேசம் 1,648,195 கிமீ² பரப்பளவில் உள்ளது, இது மத்திய கிழக்கில் இரண்டாவது பெரிய நாடாகவும், உலகின் 17 வது பெரிய நாடாகவும் திகழ்கிறது.