வகை - சாகச பயணம்

கோவிட் -19 பேரழிவுக்குப் பின்னர் இஸ்ரேல் சுற்றுலாப் பயணிகள் தான்சானியாவுக்குச் செல்ல உள்ளனர் ...

பெரும்பாலும் சுற்றுப்பயணத்தை விரும்பும் இஸ்ரேலிய சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் தான்சானியாவும் உள்ளது ...

COVID க்குப் பிறகு சுற்றுலா: WTN கோ வெளிப்படுத்திய ஒரு கசப்பான இனிமையான உண்மை ...

சுற்றுலா வணிகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பாது. டாக்டர் தலேப் ரிஃபாய், முன்னாள் UNWTO செயலாளர் - ஜெனரல் ...