வகை - பொறுப்பான சுற்றுலா செய்திகள்

பொறுப்பான மற்றும் நிலையான சுற்றுலா போக்குகள் பற்றிய செய்திகள் மற்றும் தகவல்கள். இங்கே கிளிக் செய்யவும் மறுபரிசீலனை செய்யக்கூடிய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகளைப் பற்றிய செய்திகளைச் சமர்ப்பிக்க.

நெஸ்டே மற்றும் ஃபின்னேர் ஆகியவை நிலையான விமான எரிபொருள் தீர்வை வழங்குகின்றன ...

நெஸ்டே சமீபத்தில் 300 டன் நெஸ்டே என் சஸ்டைனபிள் ஏவியேஷன் எரிபொருளை ஹெல்சின்கியில் கிடைக்கச் செய்துள்ளார் ...