வகை - பிரேசில் பயணச் செய்திகள்

பிரேசிலில் இருந்து முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பார்வையாளர்களுக்கான பிரேசில் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பிரேசில், அதிகாரப்பூர்வமாக பிரேசில் கூட்டமைப்பு குடியரசு, தென் அமெரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா இரண்டிலும் மிகப்பெரிய நாடு. 8.5 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் மற்றும் 208 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுடன், பிரேசில் பரப்பளவில் உலகின் ஐந்தாவது பெரிய நாடாகவும், ஆறாவது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாகவும் உள்ளது.