வகை - சிலி

சிலியில் இருந்து வரும் முக்கிய செய்திகள் - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

சிலி என்பது தென் அமெரிக்காவின் மேற்கு விளிம்பில் நீண்ட, குறுகிய நாடு, பசிபிக் பெருங்கடலின் 6,000 கி.மீ. அதன் தலைநகரான சாண்டியாகோ, ஆண்டிஸ் மற்றும் சிலி கடற்கரை மலைப்பகுதிகளால் சூழப்பட்ட ஒரு பள்ளத்தாக்கில் அமர்ந்திருக்கிறது. நகரின் பனை வரிசையாக பிளாசா டி அர்மாஸில் நியோகிளாசிக்கல் கதீட்ரல் மற்றும் தேசிய வரலாற்று அருங்காட்சியகம் உள்ளன. பிரமாண்டமான பார்க் மெட்ரோபொலிட்டானோ நீச்சல் குளங்கள், தாவரவியல் பூங்கா மற்றும் மிருகக்காட்சிசாலையை வழங்குகிறது.