வகை - கொமொரோஸ் பயணச் செய்திகள்

கொமோரோஸின் முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பார்வையாளர்களுக்கான கொமொரோஸ் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். கொமொரோஸ் என்பது மொசாம்பிக் சேனலின் சூடான இந்தியப் பெருங்கடலில், ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்கு கடற்கரையிலிருந்து ஒரு எரிமலை தீவுக்கூடம் ஆகும். நாட்டின் மிகப் பெரிய தீவான கிராண்டே கோமோர் (நாகாஜிட்ஜா) கடற்கரைகள் மற்றும் பழைய எரிமலைகளால் சுறுசுறுப்பாக அமைந்துள்ளது. கர்தலா எரிமலை. தலைநகரான மொரோனியில் உள்ள துறைமுகம் மற்றும் மதீனாவைச் சுற்றி, செதுக்கப்பட்ட கதவுகள் மற்றும் ஒரு வெள்ளை நிற கொலனட் மசூதி, அன்சியென் மொஸ்கி டு வென்ட்ரெடி, தீவுகளின் அரபு பாரம்பரியத்தை நினைவுபடுத்துகின்றன.