வகை - அங்குவிலா

அங்குவிலாவிலிருந்து ஒரு முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

கிழக்கு கரிபியனில் உள்ள பிரித்தானிய வெளிநாட்டுப் பகுதியிலுள்ள அன்குவில்லா, சிறிய தீவு மற்றும் பல கடல் தீவுகளைக் கொண்டுள்ளது. அதன் கடற்கரைகள் ரென்டெஸ்வாஸ் பே போன்ற நீண்ட மணல் நீண்டுகளிலிருந்து, செயிண்ட் மார்ட்டின் தீவுக்கு அருகிலுள்ள, லிட்டில் பே போன்ற படகு மூலம் எட்டப்பட்ட ஒதுங்கிய பவளங்களைக் கவரும். பாதுகாப்பான பகுதிகளில் பெரிய ஸ்பிரிங் குகை, அதன் வரலாற்றுக்குரிய நிலக்கீழ் பெயர்கள், மற்றும் ஈஸ்ட் எண்ட் பாண்ட், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு தளம் ஆகியவை அடங்கும்.