வகை - காபோன்

கேபன் - சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள் - கேபன் வழங்கும் முக்கிய செய்திகள்.

மத்திய ஆபிரிக்காவின் அட்லாண்டிக் கடற்கரையோரத்தில் உள்ள காபோன், பாதுகாக்கப்பட்ட பூங்கா நிலத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அதன் புகழ்பெற்ற லோங்கோ தேசிய பூங்காவின் காடுகள் நிறைந்த கரையோரப் பகுதி, கொரில்லாக்கள் மற்றும் ஹிப்போக்கள் முதல் திமிங்கலங்கள் வரை பல்வேறு வகையான வனவிலங்குகளுக்கு அடைக்கலம் தருகிறது. லோபே தேசிய பூங்கா பெரும்பாலும் மழைக்காடுகளைக் கொண்டுள்ளது. அகந்தா தேசிய பூங்கா சதுப்புநிலங்கள் மற்றும் அலை கடற்கரைகளுக்கு பெயர் பெற்றது.