வகை - கிரீஸ் பயண செய்திகள்

கிரேக்கத்திலிருந்து வரும் முக்கிய செய்திகள் - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பார்வையாளர்களுக்கான கிரீஸ் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவில் கிரீஸ் என்பது ஏஜியன் மற்றும் அயோனியன் கடல்கள் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான தீவுகளைக் கொண்டுள்ளது. பண்டைய காலங்களில் செல்வாக்கு செலுத்திய இது பெரும்பாலும் மேற்கத்திய நாகரிகத்தின் தொட்டில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் தலைநகரான ஏதென்ஸ் கிமு 5 ஆம் நூற்றாண்டு அக்ரோபோலிஸ் கோட்டை உட்பட பார்த்தீனான் கோயிலுடன் அடையாளங்களை வைத்திருக்கிறது. சாண்டோரினியின் கருப்பு மணல் முதல் மைக்கோனோஸின் கட்சி ரிசார்ட்ஸ் வரை கிரேக்கமும் அதன் கடற்கரைகளுக்கு பெயர் பெற்றது.