வகை - ஹைட்டி

ஹைட்டியிலிருந்து வரும் முக்கிய செய்திகள் - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பார்வையாளர்களுக்கான ஹைட்டி பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். ஹைட்டி ஒரு கரீபியன் நாடு, இது ஹிஸ்பானியோலா தீவை டொமினிகன் குடியரசுடன் அதன் கிழக்கில் பகிர்ந்து கொள்கிறது. இது 2010 பூகம்பத்திலிருந்து இன்னும் மீண்டு வந்தாலும், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஹைட்டியின் பல அடையாளங்கள் அப்படியே உள்ளன. இவற்றில் சிட்டாடெல்லே லா ஃபெரியர், ஒரு மலைக் கோட்டை, மற்றும் சான்ஸ்-ச ci சி அரண்மனையின் அருகிலுள்ள இடிபாடுகள், கிங் ஹென்றி I இன் முன்னாள் அரச இல்லமான பரோக்.