வகை - பனாமா பயணச் செய்திகள்

பனாமாவிலிருந்து ஒரு முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான பனாமா பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பனாமா மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவை இணைக்கும் இஸ்த்மஸில் உள்ள ஒரு நாடு. மனித பொறியியலின் புகழ்பெற்ற சாதனையான பனாமா கால்வாய், அதன் மையத்தின் வழியாக வெட்டி, அட்லாண்டிக் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடல்களை இணைத்து ஒரு அத்தியாவசிய கப்பல் பாதையை உருவாக்குகிறது. தலைநகரான பனாமா நகரத்தில், நவீன வானளாவிய கட்டிடங்கள், கேசினோக்கள் மற்றும் இரவு விடுதிகள் காஸ்கோ விஜோ மாவட்டத்தில் காலனித்துவ கட்டிடங்களுக்கும் இயற்கை பெருநகர பூங்காவின் மழைக்காடுகளுக்கும் முரணாக உள்ளன.