வகை - மால்டா பயண செய்திகள்

மால்டாவின் முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான மால்டா பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். மால்டா என்பது சிசிலிக்கும் வட ஆபிரிக்க கடற்கரைக்கும் இடையிலான மத்திய மத்தியதரைக் கடலில் உள்ள ஒரு தீவுக்கூட்டமாகும். ரோமானியர்கள், மூர்ஸ், நைட்ஸ் ஆஃப் செயிண்ட் ஜான், பிரெஞ்சு மற்றும் பிரிட்டிஷ் உள்ளிட்ட ஆட்சியாளர்களின் தொடர்ச்சியான வரலாற்று தளங்களுக்கு இது ஒரு நாடு. இது ஏராளமான கோட்டைகள், மெகாலிடிக் கோயில்கள் மற்றும் கிமு 4000 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தைய மண்டபங்கள் மற்றும் அடக்கம் அறைகளின் ஒரு நிலத்தடி வளாகமான Ħal Saflieni Hypogeum ஐ கொண்டுள்ளது.