வகை - சீஷெல்ஸ் பயணச் செய்திகள்

சீஷெல்ஸின் முக்கிய செய்திகள் - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான சீஷெல்ஸ் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சீஷெல்ஸில் சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சீஷெல்ஸில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். விக்டோரியா பயண தகவல். சீஷெல்ஸ் என்பது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியப் பெருங்கடலில் 115 தீவுகளைக் கொண்ட ஒரு தீவுக்கூடம் ஆகும். இது ஏராளமான கடற்கரைகள், பவளப்பாறைகள் மற்றும் இயற்கை இருப்புக்கள் மற்றும் மாபெரும் ஆல்டாப்ரா ஆமைகள் போன்ற அரிய விலங்குகளின் தாயகமாகும். மற்ற தீவுகளுக்கு வருகை தரும் மையமான மஹே, தலைநகர் விக்டோரியாவின் தாயகமாகும். இது மோர்ன் சீஷெல்லோயிஸ் தேசிய பூங்காவின் மழைக்காடுகளையும், பியூ வலோன் மற்றும் அன்சே தகமாக்கா உள்ளிட்ட கடற்கரைகளையும் கொண்டுள்ளது.