வகை - அர்ஜென்டினா

அர்ஜென்டினாவின் முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

அர்ஜென்டினா என்பது தென் அமெரிக்காவின் தெற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு நாடு. தெற்கு கோனின் பெரும்பகுதியை மேற்கில் சிலியுடன் பகிர்ந்துகொண்டு, நாடு வடக்கே பொலிவியா மற்றும் பராகுவே, வடகிழக்கில் பிரேசில், உருகுவே மற்றும் தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் தெற்கே டிரேக் பாஸே ஆகிய நாடுகளின் எல்லையாக உள்ளது. 2,780,400 கிமீ 2 (1,073,500 சதுர மைல்) நிலப்பரப்புடன்.