வகை - கனடா

கனடாவிலிருந்து வரும் முக்கிய செய்திகள் - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

கனடா என்பது வட அமெரிக்காவின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு நாடு. அதன் பத்து மாகாணங்களும் மூன்று பிரதேசங்களும் அட்லாண்டிக் முதல் பசிபிக் வரையிலும், வடக்கு நோக்கி ஆர்க்டிக் பெருங்கடலிலும் நீண்டு 9.98 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் உள்ளன, இது மொத்த பரப்பளவில் உலகின் இரண்டாவது பெரிய நாடாக திகழ்கிறது.