வகை - அயர்லாந்து

அயர்லாந்தின் முக்கிய செய்திகள் - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பார்வையாளர்களுக்கான அயர்லாந்து சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். அயர்லாந்து குடியரசு அயர்லாந்து தீவின் பெரும்பகுதியை இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கடற்கரையில் ஆக்கிரமித்துள்ளது. அதன் தலைநகரான டப்ளின், ஆஸ்கார் வைல்ட் போன்ற எழுத்தாளர்களின் பிறப்பிடமாகவும், கின்னஸ் பீர் இல்லமாகவும் உள்ளது. 9 ஆம் நூற்றாண்டின் கெல்ஸ் புத்தகம் மற்றும் பிற விளக்கப்பட கையெழுத்துப் பிரதிகள் டப்ளினின் டிரினிட்டி கல்லூரி நூலகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. பசுமையான நிலப்பரப்புக்காக "எமரால்டு தீவு" என்று அழைக்கப்படும் இந்த நாடு இடைக்கால காஹிர் கோட்டை போன்ற அரண்மனைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது.