வகை - ஓமன்

ஓமனின் முக்கிய செய்திகள் - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான ஓமன் பயணம் & சுற்றுலா செய்திகள். ஓமன் பற்றிய சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். ஓமனில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல்கள், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். மஸ்கட் பயண தகவல். ஓமன், அதிகாரப்பூர்வமாக ஓமானின் சுல்தான், மேற்கு ஆசியாவின் அரேபிய தீபகற்பத்தின் தென்கிழக்கு கடற்கரையில் ஒரு அரபு நாடு. அதன் அதிகாரப்பூர்வ மதம் இஸ்லாம்