வகை - ஐக்கிய இராச்சியம்

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான யுனைடெட் கிங்டம் பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். யுனைடெட் கிங்டம் குறித்த சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். யுனைடெட் கிங்டமில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். லண்டன் பயண தகவல். இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்தால் ஆன ஐக்கிய இராச்சியம் வடமேற்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு தீவு நாடு. இங்கிலாந்து - ஷேக்ஸ்பியர் மற்றும் தி பீட்டில்ஸின் பிறப்பிடம் - நிதி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் உலகளாவிய செல்வாக்குமிக்க மையமான லண்டனின் தலைநகரான லண்டனின் தாயகமாகும். நியோலிதிக் ஸ்டோன்ஹெஞ்ச், பாத்ஸின் ரோமன் ஸ்பா மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு மற்றும் கேம்பிரிட்ஜில் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான பல்கலைக்கழகங்களின் இடமும் இங்கிலாந்து தான்.