வகை - குவாத்தமாலா பயணச் செய்திகள்

குவாத்தமாலாவின் முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பார்வையாளர்களுக்கான குவாத்தமாலா பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். மெக்ஸிகோவுக்கு தெற்கே மத்திய அமெரிக்க நாடான குவாத்தமாலா எரிமலைகள், மழைக்காடுகள் மற்றும் பண்டைய மாயன் தளங்களை கொண்டுள்ளது. தலைநகரான குவாத்தமாலா நகரம், தேசிய கலாச்சார அரண்மனை மற்றும் தேசிய தொல்பொருள் மற்றும் இனவியல் அருங்காட்சியகம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. தலைநகரின் மேற்கே ஆன்டிகுவா, பாதுகாக்கப்பட்ட ஸ்பானிஷ் காலனித்துவ கட்டிடங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு பெரிய எரிமலை பள்ளத்தில் உருவான அட்டிட்லின் ஏரி, காபி வயல்களாலும் கிராமங்களாலும் சூழப்பட்டுள்ளது.